آقای قپانچی

سال ساخت 1395

مهندس گیاهچین

خیابان ملاصدرا

جناب آقای قریشی

معمار:مهندس امین لاری

جناب آقای حیدری

سپاهان شهر

آقای دکتر خرمیان فرد

کوی امام جعفر

پروژه منهدس مشکات

معمار مهندس امین لاری

پروژه پارس جویاب

آقای مانی

جناب آقای رفیعیان

کوی استادان

مهندس رهنما

خیابان آزادی

1 2 3 4 5