• پروژه مشتاق سوم اصفهان
  • کارفرما: اقای مهندس کرم زاده
  • تعداد واحد: 11
  • موقعیت: خیابان مشتاق سوم اصفهان
  • سیستم های هوشمند شده توسط تیم ما: روشنایی، سیستم سرمایش و گرمایش ، پرده برقی
  • سال ساخت:1397

به این مطلب امتیاز دهید