پروژه داتیس خیابان ازادی اصفهان

کارفرما : اقای ریزانه

تعداد واحد : 6

سال ساخت: 1394

سیستم های هوشمند توسط تیم ما : روشنایی،سرمایش و گرمایش و تاچ پنل مرکزی هوشمند