• پروژه خیابان نظر اصفهان
  • کارفرما، طراح و سازنده : مهندس سجاد
  • تعداد واحد : 6
  • سال ساخت : 1394
  • سیستم های هوشمند شده توسط تیم ما : سیستم روشنایی