پروژه خیابان فرایبورگ اصفهان

کارفرما : اقای مهندس مشکات

پیمانکار : مهندس روشن خواه

تعداد واحد : 6

سال ساخت : 1397

سیستم های هوشمند شده توسط تیم ما : سیستم روشنایی و سرمایش و گرمایش هوشمند