پروژه خیابان شیخ کلینی اصفهان

کارفرما: اقای خجسته

تعداد واحد: 4

سال ساخت: 1395

سیستم های هوشمند شده توسط ما: روشنایی، سیستم سرمایش و گرمایش و پرده های برقی هوشمند