پروژه مجتمع پارسیان خیابان ملاصدرا اصفهان

کارفرما : مهندس گیاه چین

موقعیت پروژه : خیابان ملاصدرا اصفهان

تعداد واحد : 12

سال ساخت : 1396

سیستم های هوشمند شده توسط ما: روشنایی و سرمایش گرمایش هوشمند