پروژه خیابان چهارباغ بالا اصفهان

کارفرما: اقای تپانچی

تعداد واحد: 6

موقعیت پروژه: خیابان چهار باغ بالا

سال ساخت : 1395

سیستم های هوشمند شده توسط تیم ما: روشنایی،سرمایش و گرمایش و تاچ پنل مرکزی هوشمند