پروژه خیابان خاقانی اصفهان

کارفرما : اقای صالح پور

تعداد واحد : 4

سال ساخت : 1396

سیستم های هوشمند شده توسط تیم : روشنایی، سرمایش و گرمایش و تاچ پنل مرکزی هوشمند