پروژه خیابان اذر اصفهان مهندس عصارزاده

کارفرما : مهندس رضوی پور

پیمانکار : مهندس عصار زاده

سال ساخت : 1398

موقعیت : خیابان اذر اصفهان

سیستم های هوشمند شده توسط تیم ما : روشنایی و سرمایش و گرمایش

به این مطلب امتیاز دهید