برخی از پروژه های اجرا شده

پروژه صبا

 

مشخصات پروژه:

 • کارفرما:   ——

 • مهندس اجرا:  ——

 • موقعیت: —–

 • تعداد واحد: —-

 • سال اجرا : —–

سیستم های هوشمند:

 • سیستم روشنایی هوشمند

 • سیستم ترموستات هوشمند

 • سیستم پرده برقی

 • تاچ پنل مرکزی

 • نرم افزار خانه هوشمند

پروژه صبا

 

مشخصات پروژه:

 • کارفرما:   ——

 • مهندس اجرا:  ——

 • موقعیت: —–

 • تعداد واحد: —-

 • سال اجرا : —–

سیستم های هوشمند:

 • سیستم روشنایی هوشمند

 • سیستم ترموستات هوشمند

 • سیستم پرده برقی

 • تاچ پنل مرکزی

 • نرم افزار خانه هوشمند